(ver)koop onroerend goed

Bij de aan- en verkoop van onroerend goed gaan vaak forse investeringen gepaard. Omdat er zoveel geld mee gemoeid gaat en verschillende belangen op het spel staan, blijft een aan of verkoop spannend, of het nu gaat om je eerste eigen woning of een mooie aanvulling op een beleggingsportefeuille.

Het traject van aan- en verkoop van onroerend goed kent verschillende fases. Nog voordat men in onderhandeling treedt, kan men al tegen vragen aanlopen. Vragen over bijvoorbeeld de gesteldheid van het object en of er bepaalde rechten aan het object kleven als erfdienstbaarheden of erfpacht. Deze dienen beantwoord te worden alvorens een volgende stap kan worden genomen. Als men daarvan een goed beeld heeft, kunnen de onderhandelingen beginnen. Maar wanneer bindt men zich aan de andere partij? Is dat pas bij het ondertekenen van de overeenkomst of kunnen er eerder ook al verplichtingen over en weer ontstaan? En welke aspecten zijn belangrijk om uit te onderhandelen? Moet er bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud worden opgenomen of een opschortende of ontbindende voorwaarde?

Wanneer je goede afspraken maakt over de voorwaarden van de aan- en verkoop voorkom je dat achteraf problemen ontstaan. Wij kunnen helpen bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten, maar ook bij het voeren van de onderhandelingen.

Toch voorkomt een goed contract niet altijd dat uiteindelijk toch een geschil ontstaat. Het object kan bijvoorbeeld verborgen gebreken bevatten zoals asbest, zwam, boktor of een ondergrondse tank (ook wel non-conformiteit genoemd). Ook komt het voor dat een van de partijen verplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet nakomt doordat bijvoorbeeld toch geen financiering kan worden verkregen of omdat bepaalde vergunningen niet worden afgegeven.

Bij het gehele traject van aan- en verkoop van onroerend goed kunnen wij u adviseren. Mocht er toch een probleem ontstaan, dan kunnen wij u helpen een oplossing te vinden voor partijen. Indien partijen uiteindelijk niet tot een oplossing komen, dan staan wij u bij in een gerechtelijke of arbitrale procedure.

U kunt met uw vragen bij ons terecht als professionele aan- en verkoper, maar ook als particulier, makelaar, woningcorporatie, zorginstelling of andersinds.